Google Toolbar for Internet Explorer 7.2.2308.2056

Google Toolbar for Internet Explorer 7.2.2308.2056

Google Inc. – Freeware – Windows
ra khỏi 814 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Thanh công cụ Google là một thanh công cụ mà sẽ giúp bạn tìm thấy thông tin trên internet. Thanh công cụ Google tăng cường Internet Explorer với một hộp tìm kiếm của Google và các công cụ hữu ích khác như trình chặn cửa sổ bật lên, web mẫu phụ và spellchecker. Với thanh công cụ Google mới, bạn có thể thêm nút và đánh dấu, nhận được lời đề nghị tìm kiếm tức thì, và chia sẻ trang web với bạn bè qua email, blog, hoặc tin nhắn SMS.

Phiên bản có sẵn ở đây chỉ là cho Internet Explorer. Một phiên bản Firefox cũng có sẵn từ các công cụ trình duyệt.

Tổng quan

Google Toolbar for Internet Explorer là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 19.446 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Toolbar for Internet Explorer là 7.5.8231.2252, phát hành vào ngày 21/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.5.8231.2252, được sử dụng bởi 87 % trong tất cả các cài đặt.

Google Toolbar for Internet Explorer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Google Toolbar for Internet Explorer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Toolbar for Internet Explorer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 19.446 UpdateStar có Google Toolbar for Internet Explorer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản